Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


Pravidelný program pre verejnosť
Pre verejnosť máme otvorené každý piatok. Výnimkou sú štátne sviatky a technické odstávky nášho zariadenia, uverejňované na tejto stránke. Kvôli pozorovaniu nočnej oblohy je nutné otváracie hodiny prispôsobovať v priebehu roka meniacej sa dobe súmraku. V čase platnosti letného času začíname o 20,00 h, v čase platnosti zimného času o 18,00 h.

Program pozostáva z pásma vo hviezdnej sále - planetáriu a v prípade priaznivého počasia aj z pozorovania objektov nočnej oblohy v pozorovateľni. Program v planetáriu sa volí podľa ročného obdobia tak, aby priblížil tie časti nebeskej sféry, ktoré sú práve pozorovateľné na nočnej oblohe a trvá približne hodinu. Je možné zvoliť iba návštevu pozorovateľne, pričom vstup je od 21:00 h do 22:00 h ( v čase platnosti zimného času od 19:00 h do 20:00 h) za znížené vstupné. Pozorovanie a sprievodný výklad vo hvezdárni sú závislé len od počasia a želania návštevníkov.

Počas letných mesiacov júl a august sú hvezdáreň a planetárium otvorené pre verejnosť okrem piatkov aj v stredu o 16,00 h v rámci cyklu PRÁZDNINY V PLANETÁRIU.

Okrem pravidelných astronomicko-popularizačných programov každý mesiac uvádzame niektorý titul z ponuky hudobných a umeleckých programov (spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 19,00 h) a pri rôznych príležitostiach sa organizujú semináre, prednášky a ďalšie akcie. Termíny a bližší popis jednotlivých podujatí pre aktuálne obdobie nájdete v aktualitách.

UPOZORNENIE ! Termíny uvádzané vyššie zodpovedajú zahájeniu jednotlivých častí programu. Prosíme vážených návštevníkov, aby prichádzali najneskôr do uvedeného času, keďže potom sa už naši pracovníci venujú samotnému programu v jednotlivých sálach a môže sa stať, že sa do budovy jednoducho nedostanete.

Návšteva u nás je možná aj mimo pravidelne vyhradeného času pre verejnosť. Váš záujem je v tomto prípade potrebné ohlásiť spravidla aspoň dva dni vopred na tel. čísle +421 456 700 888 v pracovných dňoch medzi 8. – 15. hodinou. Neohlásené skupiny prijímame len ak to dovolia prevádzkové možnosti. Minimálny počet návštevníkov v organizovanej skupine mimo hodiny vyhradené pre verejnosť je 7. V prípade, že je počet záujemcov nižší ako 7, platí sa jednotné vstupné 20 € za celú skupinu. Vstupné pre skupinu 7 a viac osôb je v zmysle platného cenníka.

Pred návštevou nášho zariadenia vám odporúčame oboznámiť sa s naším návštevným poriadkom a počas pobytu v našich priestoroch vás prosíme o jeho dodržiavanie.

Prajeme vám príjemný pobyt v u nás.