Aktuality
Najbližší program
_________________________
O nás
_________________________
Exkurzie + Vstupné
Pre školy
_________________________
Odborná činnosť
AKTUÁLNA OBLOHA
Súhvezdia
_________________________
Povinné informácie


Astronómia
Pre verejnosť premietame vo hviezdnej sále nasledovné programy:

UNIVERSUM (33 min.) - SK, EN, DE
Program Universum študentov zoznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova. Poskytne tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstaví najznámejšie súhvezdia a vysvetlí povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia. Program je možné zhliadnuť aj v anglickej a nemeckej verzii

NA MESIAC A EŠTE ĎALEJ...
(42 min.)
Program venovaný hlavne školákom, ale napríklad aj rodinám s deťmi. V úvode nám poskytuje pohľad na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva - pristátie na jeho povrchu. Nechýba ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorí potom ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy

NÁŠ POHĽAD NA OBLOHU
(40 min.)
Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné.. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento prieskum zdokonaľuje. A dnes, pozorujúc vesmír v celej šírke elektromagnetického spektra, stále viac spoznáva svoje miesto v ňom a siaha po jeho hraniciach. To podstatné z príbehu tejto nevšednej cesty ľudského poznania vám vyrozpráva náš program

JUŽNÁ OBLOHA (26 min.)
Program Južná obloha vás zavedie k protinožcom a ponúkne vám prechádzku oblohou, ktorú väčšina z nás nikdy neuzrie na vlastné oči. Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo, najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov oblak uvidíte ako na dlani. Legendárna báj o nebezpečnej ceste argonautov za zlatým rúnom z Kolchidy tu znovu ožíva medzi hviezdami. Program je možné zhliadnuť aj v anglickej, nemeckej a francúzskej verzii

AKTUÁLNA OBLOHA (30 min.)
Nezapadajúce a zvieratníkové súhvezdia, jarná, letná, jesenná a zimná obloha. Sprievodca súhvezdiami prostredníctvom demonštračného výkladu nášho odborného pracovníka vám priblíži oblohu konkrétneho ročného obdobia, najjasnejšie hviezdy, súhvezdia, objekty a polohu planét na nej. Program si je možné vyžiadať aj v skrátenej verzii po skončení štandardného programu v planetáriu

VESMÍRNA LYŽOVAČKA (53 min.)
Kreslený dobrodružný príbeh chlapca z budúcnosti a jeho priateľa robota. Plánovaná lyžovačka na Calliste je prekazená krutým vesmírnym pirátom Krvomilom a šialeným profesorom Krivákom, pracujúcom na hypnotickom kryštáli. Osud Zeme je odteraz len v rukách chlapcov...

MARS, PÁTRANIE V PRACHU ČERVENEJ PLANÉTY (41 min.)
Film o planéte Mars sa venuje mýtom, ktoré ju sprevádzali v staroveku, pozorovaniam ľudí v minulosti spojenými častokrát s mylnými interpretáciami toho čo na povrchu videli. Ponúkne vám prehľad úspešných misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných odborných dát. Seriózny vedecký výskum dramaticky zmenil pohľad ľudí na toto teleso a priblížil predstavu letu ľudskej posádky na Mars realite viac, ako čokoľvek predtým

UKÁŽKA Z PROGRAMU

HROZBA Z NEBIES (25 min.)
Nie raz v histórii sa stalo, že bola Zem zasiahnutá veľkými asteroidmi, zrážka z ktorými znamená pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké najznámejšie prípady takýchto udalostí poznáme? Hrozí dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo ? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti účinne brániť?

UKÁŽKA Z PROGRAMU

MESIAC V MÝTOCH A SKUTOČNOSTI I. (38 min.)
Prvá časť dvojdielneho filmu venovaného Mesiacu má názov "V znamení mesačného králika". Pozve vás do čias, keď sme Mesiac vnímali skôr ako božstvo, či dejisko najrôznejších mýtov rozmanitých národov sveta, než teleso krúžiace okolo našej planéty. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom. Prevedie vás raným výskumom tohto telesa, mapujúc cestu najvýznamnejších udalostí v jeho poznávaní od staroveku až po úsvit kozmického veku v druhej polovici 20. storočia.

UKÁŽKA Z PROGRAMU