REGISTER DOKUMENTOV A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Centrálny register dokumentov

Archív registra dokumentov

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Plán VO 2018 v zmysle príkazu predsedu BBSK 002/2017/ODDIVO článok 4, odsek 2, písmeno b.
         Dodatok k plánu VO č.1
          Dodatok k plánu VO č.2
         
Dodatok k plánu VO č.3

Etický kódex verejného obstarávania

Zákon 343 / 2015 o verejnom obstarávaní

Súhrnné správy verejného obstarávateľa

         
Súhrnné správy VO - rok 2013   II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2014 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2015 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q.
         
Súhrnné správy VO - rok 2016 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2017 I.Q. II.Q. III.Q. IV.Q
         
Súhrnné správy VO - rok 2018 I.Q. II.Q. III.Q.   

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Predmetné práva spojené s ochranou osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom alebo elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@planetarium.sk.

 

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

Adresa:
KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
96501 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 21
Kontakty:
Telefón: 045 – 6700 888
E-mail: info@planetarium.sk
Povinné informácie:
Oznamy a dokumenty
Linky


Počasie u nás:
-5 °C